Metrostav

Projekty i referencje

Inwestycje realizowane w Polsce
Nazwa inwestycji: „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DW 780 w m. Chełmek”
Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Projektant: PROMOST WISŁA Sp. z o.o.
Termin rozpoczęcia: 8.12.2011
Planowany termin
ukończenia:
14.06.2013
Wykonawca: Metrostav a.s. Dywizja 4

Galeria zdjęć

Nazwa inwestycji: „Modernizacja budowli i urządzeń zbiornikowych wraz z budową innych obiektów niezbędnych dla zbiornika w ramach Projektu pn. Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego - etap I"
Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Projektant: Hydroprojekt Kraków Sp. z o.o.
Termin rozpoczęcia: 31.01.2013
Planowany termin
ukończenia:
30.06.2015
Wykonawca: Konsorcjum firm Hydrobudowa Gdańsk S.A., Metrostav a.s. (Dywizja 4 i Dywizja 6), Bilfinger Berger Budownictwo S.A.

Galeria zdjęć

Nazwa inwestycji: „Kontynuacja projektowania i przebudowa drogi S8 odc. Powązkowska – Marki (ul. Piłsudskiego). Etap II: odc. węzeł Powązkowska - węzeł Modlińska”
Inwestor: Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
GDDKiA Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Projektant: Transprojekt - Warszawa Sp. z o.o.
Termin rozpoczęcia: 18.7.2013
Planowany termin
ukończenia:
17.10.2015
Wykonawca: Metrostav a.s. Dywizja 4
Tisk Nahoru
© 2017 Metrostav