Metrostav

Profil firmy

Podstawowe informacjeGłówne cele i strategie Metrostavu
MISJA METROSTAV a.s.

Metrostav a.s. jest uniwersalną spółką budowlaną, która zapewnia zarządzanie i realizację trudnych dzieł budowlanych.Wizje publicznych i prywatnych inwestorów polegającą na poprawie środowiska naturalnego przemienia w rzeczywistość.

WIZJA METROSTAV a.s.

Metrostav a.s. włączy się do ponadprzeciętnie prosperujących środkowoeuropejskich firm budowlanych ze stałym wzrostem swej produkcji, wartości rynkowej i z poziomem zarządzania odpowiadającym standardom UE.

GŁóWNE CELE STRATEGII METROSTAV a.s.

Przewodnim celem strategicznym spółki akcyjnej Metrostav na przyszłość jest kontynuowanie spotęgowania skutecznego wykorzystywania wszystkich źródeł, które ma do dyspozycji, w celu osiągnięcia poziomu ponadprzeciętnej prosperującej europejskiej firmy budowlanej ze stałym wzrostem swej wartości rynkowej.

Firma nadal będzie działać we wszystkich dziedzinach budownictwa na całym terytorium Republiki Czeskiej z miejscem centralnym w Pradze. Będzie dominować w unikatowym segmencie budownictwa podziemnego na rynku krajowym i sukcesywnie wnikać na rynek zagraniczny. Ponadto będą wspomagane wszystkie czynniki konieczne do progresywnego wzrostu pozycji Metrostav a.s. w segmencie budownictwa drogowego. Sukcesy z dziedziny budownictwa przemysłowego i rekonstrukcji obiektów historycznych ponadto otwierają drogę lidera jakości również do tych segmentów. Następnie będą rozwijane działania deweloperskie w dziedzinach budownictwa mieszkalnego i społecznego. Spółka aktywnie włączy się do realizacji ważnych projektów budowlanych z niestandardowym sposobem finansowania. Stworzy również warunki dla swej działalności w dziedzinie zarządzania udogodnieniami w budynkach (facility management).

Główną bronią spółki akcyjnej Metrostav w walce konkurencyjnej o zlecenia będzie stosowanie poważnej polityki cenowej i wychodzenie naprzeciw wymaganiom klienta. Podstawą polityki cenowej będzie pełna gwarancja jakości, dotrzymanie terminów realizacji dzieł budowlanych zastosowanie innych ponadstandardowych metod, które są możliwe dzięki wysokiemu poziomu techniczno-technologicznemu i kulturowemu firmy oraz jej długoletniej stabilności finansowej.
Tisk Nahoru
© 2017 Metrostav