Metrostav

Oddział w Polsce

Historia
Historia

Po tym jak w 2009 roku spółka Metrostav a.s. wygrała wspólnie ze spółkami Doprastav a.s. i Polimex-Mostostal S.A. przetarg na realizację odcinka autostrady A4 Szarów-Brzesko, kierownictwo Metrostav a.s. zdecydowało, pomimo faktu, że Metrostav a.s. jest jedynie „cichym” członkiem konsorcjum realizującego wyżej wspomnianą budowę, o utworzeniu w Polsce jednostki organizacyjnej „Metrostav S.A. Oddział w Polsce”. Pod względem struktury organizacyjnej nowo utworzony oddział został włączony pod Metrostav a.s. – Dywizja 4, która specjalizuje się w infrastrukturze transportowej. Początkowo Oddział w Polsce skupiał się wyłącznie na pozyskiwaniu a następnie realizacji kontraktów w zakresie infrastruktury transportowej. Obecnie zakres działania naszego Oddziału wzrósł do pozyskiwania i realizacji budów w obszarze energetyki, budownictwa hydrotechnicznego czy kubaturowego. W związku ze zwiększającym się zakresem działania Oddziału oraz dołączeniem kolejnych Dywizji Metrostav a.s., na początku 2013 roku doszło do reorganizacji Oddziału, w taki sposób, aby jednostka ta lepiej pełniła swoją funkcję i mogła nadal się rozwijać.
Tisk Nahoru
© 2017 Metrostav