Metrostav

Oddział w Polsce

Główne cele i strategie w Polsce
Głowne cele strategiczne w Polsce

Głównym celem Oddziału w Polsce jest uczynienie ze spółki Metrostav a.s. jednej z najważniejszych firm budowlanych na polskim rynku. Chcemy to osiągnąć poprzez rozszerzenie zakresu działalności w Polsce – zarówno pod względem zasięgu geograficznego, jak i różnorodności gałęzi budownictwa – abyśmy stali się w Polsce tak uniwersalną firmą budowlaną, jaką jesteśmy w Republice Czeskiej. Powyższe założenia chcemy osiągnąć za pośrednictwem:
  • rozwoju naszej produkcji budowlanej, zwłaszcza specjalistycznych technologii
  • optymalizacji kosztów
  • rozwoju kapitału ludzkiego
  • partnerskiego podejścia do naszych klientów i dostawców
Tisk Nahoru
© 2017 Metrostav