Metrostav

Kontakty

Dane kontaktowe

Metrostav a.s.
ul. Koželužská 2450/4, 180 00 Praga 8, Republika Czeska
REGON: 00014915
Wpisany do Rejestru Gospodarczego przy Sądzie Miejskim w Pradze, dział B, wpis 758
Kapitał zakładowy 790 666 800,- CZK (ok. 132 mln PLN)

działający na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem:
Metrostav S.A. Oddział w Polsce
ul. Strażacka 81, 43-382 Bielsko-Biała
REGON: 241275457
NIP: PL2060001441
Wpisany do Rejestru Przedsiębiorców przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, pod numerem KRS: 0000334114

Tel.: +48 33 819 63 21
Fax: + 48 33 819 63 20
email: biuro@metrostav.pl

Kierownictwo Oddziału
Dyrektor Oddziału:   mgr. inż. Luboš Růna
Tel. +48 690 300 205

Główna księgowa:   Dominika Brandys
dominika.brandys@metrostav.pl

Dane do faktury:

Metrostav S.A. Oddział w Polsce
ul. Strażacka 81, 43-382 Bielsko-Biała
REGON: 241275457
NIP: PL2060001441
Tisk Nahoru
© 2017 Metrostav