Metrostav

Aktualności z kraju

Oferta spółki Metrostav a.s., warta 796 304 041,43 zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w powtórzonej procedurze oceny ofert w przetargu na realizację zadania „Kontynuacja projektowania i przebudowa drogi S8 odc. Powązkowska – Marki (ul. Piłsudskiego). Etap II: odc. węzeł Powązkowska – węzeł Modlińska“. Inwestor na realizację zadania przeznaczył 932 948 001,30 zł brutto. Odcinek od węzła „Powązkowska” w Warszawie do węzła „Marki” (ulicy Piłsudskiego) w Markach, noszący nazwę Trasy Armii Krajowej, jest jednym z najważniejszych elementów modernizowanego układu komunikacyjnego Warszawy.
[więcej]

© 2017 Metrostav